DET HÄR ÄR EN KOPPARSPIRAL

Kopparspiralen består av koppartråd som virats tätt runt en t-formad plastbit, ungefär som i en strömledande kopparspole. Kopparen skapar en ständig, låggradig inflammation i livmodern där den sitter inkilad i omkring fem år. Om kvinnan inte vill bli gravid, inte vill byta preventivmedel eller närmar sig klimakteriet så ersätts spiralen direkt vid uttag av en ny. Sammantaget har många kvinnor tre eller ännu fler kopparspiraler i sin livmoder under sina fertila år. Kopparjoner frigörs dygnet runt och de som inte kissas ut eller rensas ut via levern lagras i organen, höjer östrogennivåerna och skapar inflammationer runt om i kroppen.

Kopparspiralen skapades på 1960-talet 

Det hela började med att en amerikansk forskare provade att stoppa in koppartråd i livmodern på kaninhonor. Kaniner kopulerar när de kommer åt, får 4 kullar om året och honorna blir könsmogna efter 3,5 månader. Forskaren såg att kaninhonorna inte befruktades när de hade den giftiga kopparen i livmodern. 

Till skillnad från kaniner har vi människor ett varierat sexliv som bara ibland innebär utlösning i slidan. Men läkemedelsbranschen ville ha ett preventivmedel med verkan dygnets alla timmar och minuter, och koppartråden hade just de egenskaperna man sökte efter.

I början av 1970-talet tillverkades kopparspiralen i stor skala. De första hade en kopparyta på 200-250 mm2 och rekommenderades för tre år. Under sent 1970-tal inleddes stora multinationella och ofta WHO-initierade studier. Dessa visade på bättre skydd mot graviditet och en längre möjlig användningstid med kopparspiraler som hade ännu större kopparyta, 300-380 mm2.

Läkemedelsbolagets Bayers Nova T380 har en kopparyta på 380 mm2, alltså runt dubbelt så stor som 1970-talets kopparspiraler. Det är också den spiral som används mest i Sverige. Globalt använder 168 miljoner kvinnor kopparspiral, enligt Bayer. Användningen varierar stort mellan länder och är allra högst i Asien. Men även i Norden är användningen av kopparspiral hög och beräknas utgöra 15-20 procent av samtliga preventivmedel.

Bayer, företaget bakom Sveriges mest använda kopparspiral

Bayer AG är en global kemi- och läkemedelskoncern som presenterar sig som "en global koncern inom hälsa och jordbruk". Om sina produkter och tjänster skriver de att de "syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur."

På wikipedia finns en helt annan information. Här kan man läsa att Bayer grundades i mitten av 1800-talet i Tyskland och står bakom så skilda preparat som aspirin, heroin och opioden propiram. Under första världskriget inriktade sig Bayer på krigsmedel och uppfann den senapsgasen. Den dödliga gasen användes mot brittiska förband, men även så sent som på 1980-talet av Irak i kriget mot Iran. Under andra världskriget utnyttjade Bayer tvångsarbete i fabriker där man bl a tog fram Zoklon B, gasen som dödade miljontals judar i dödslägren. Efter andra världskriget blev Fritz ter Meer, som varit ansvarig för uppbyggnaden av Auschwitz där 30 000 judar gasades ihjäl, som styrelseordförande.

Så sent som 2018 köpte Bayer företaget Montsanto som har utvecklat ogräsbekämpningsmedlet Round-up. Idag utvecklar Montsanto GMO-grödor och tillväxthormoner för kor. Allt detta går att läsa på wikipedia. Vad som inte står att läsa där är Bayer efter köpet stämdes av 100 000 personer som hävdar att de drabbats av cancer på grund av Round-up. Sommaren 2020 nåddes en förlikning då Bayer gick med på att betala ut rekordbeloppet ett hundra miljarder kronor till de drabbade.

Bayer tillverkade även det hårt kritiserade spiralimplantatet Essure, som fördes in i sidan för att täppa till äggledarna via underlivet. Flera medier rapporterade om kvinnor som upplevde svår värk, inflammation och oregelbundna menstruationer, och 2017 förbjöd Läkemedelsverket Essure att säljas i Sverige.

Karin Björkegren Jones har skrivit flera böcker om kvinnohälsa och hormoner. Hon har även en välbesökt blogg. Här kan du läsa vad hon anser om Bayers metoder och betalda experter:

blogg.karinbjorkegrenjones.se/2019/05/15/snipprevolutionen-behovs/

Sveriges gynekologer utgår från tillverkarens studier av den egna kopparspiralen

Kopparspiralen Nova T380, frisätter 30 mikrogram koppar per dygn, enligt studier gjorda av tillverkaren själv, läkemedelsföretaget Bayer. Det är dessa studier som Sveriges förening för obstretik och gynekologi, SFOG, utgår ifrån när de tar fram sina mål för svenska kvinnors användning av kopparspiral.

Bayers studier gjordes 2015. Samma år presenterades en annan studie av ett indiskt forskningsinstitut, HLL Lifecare. Den visar på en frisättning som är 195 mikrogram per dag under första månadens användning, 165 mikrogram efter en månad och 40-80 mikrogram efter ett halvår.

Bayers studier avslöjar inga skillnader på frisläppning under tiden då kopparspiralen sitter i livmodern så som den indiska studien gör. Det enda från studien som SFOG delar med sig av är genomsnittssiffran om 30 mikrogram, i en pdf om en halv sida som utöver denna siffra hänvisar till sekretess av konkurrensskäl.

Koppar som levern inte rensar ut lagras i organen

Ingen av studierna undersöker hur mycket koppar kvinnan lagrar i sina organ efter en tids användning. Mängden koppar i organen är kanske ointressant för ett läkemedelsbolag som bara ser till effekt och säkert fastställda biverkningar. Men för en kvinnan som står inför valet att få koppar instoppat i livmodern kan det vara avgörande för hennes hälsa.

Det är lätt att ta reda på i en hårmineralanalys, HMA. En HMA visar på total mängd lagrad koppar, alla källor inkluderade. Karolinska Institutet skriver bl a att håranalys används vid rättsfall och när dödsorsak ska fastställas. På KIs hemsida kan läsas "ett hårprov kan alltså bekräfta att intag av olika substanser har skett och dessutom förlägga detta intag rätt i tiden."

Vi som vill ta reda på näringsstatus med hjälp av håranalys får söka upp och bekosta den själva. Tyvärr tycker många kvinnor att metoden är dyr, och avskräcks av kostnaden för de kosttillskott som alltid följer som en rekommendation på analysen. Det är också många som ifrågasätter metoden, som utförs av näringsterapeuft.

I snitt får vi i oss 1-2 mg koppar om dagen via mat och dryck

Det är stor skillnad på 30 mikrogram och 195 mikrogram koppar om dagen. Men är det mycket eller lite?

På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa att koppar är akut giftig vid ett intag av 5 mg, en nivå som orsakar kräkningar och leverskador. Lite längre ner meddelas att vi får i oss 1-2 milligram koppar varje dag via mat och dryck. Knappt 200 mikrogram motsvarar en femtedel eller tiondel av Livsmedelsverkets uppskattade intag.

Här står också att gränsvärdet för att dricksvatten ska att klassas som tjänligt är 0,2 mg koppar / liter. Det är lika mycket koppar som vi får i oss dagligen första månaden med kopparspiral, om vi ska se till den indiska studien.

Sett ur Bayers och Livsmedelsverkets perspektiv framstår alltså kopparutsöndringen från kopparspiralen som mikroskopisk, ja ointressant i sammanhanget. Det gör det förståeligt att SFOG avfärdar kvinnors upplevda symtom på kopparförgiftning från kopparspiral.

Förståeligt, men inte acceptabelt. 8000 svenskar, flera experter och otaliga hemsidor med inriktning på kvinnors hälsa vittnar om något annat. Här på Min kopparspiral kommer vi göra vad vi kan för att göra drabbade kvinnors röster hörda.

.    .